Sổ Tay Cài 16X24cm – Mã: HN 93 – HN 94

Liên hệ

HN 93 – HN 94
Kích thước 16x24cm
Ruột  Giấy For Ngoại 70g
Bìa Da Ngoại

WEB : inlichtetgiasi.com

Email: Lichtetgiasi@gmail.com

Liên hệ ĐT/Zalo: 0971 817 339 / 0906 910 943